Κατασκευή κλειστού χώρου άθλησης στα Σήμαντρα

Κατασκευή κλειστού χώρου άθλησης στα Σήμαντρα

H Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου κλειστού χώρου άθλησης στην περιοχή των Σημάντρων που θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας των χρηστών κλπ, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και όχι μόνον (το σύνολο των έργων θα αξιοποιηθεί από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την άθληση και την αναψυχή των), είχε προβεί στη δημοπράτηση του εν θέματι έργου από το Δεκέμβριο του 2018, αναλαμβάνοντας την κατασκευή του εξ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους. Διαβάστε περισσότερα