Συνάντηση γνωριμίας με την ΜΚΟ Α21 Ελλάδας, κοινωνική δομή υπεύθυνη για την εμπορία ανθρώπων (Trafficking)

Συνάντηση γνωριμίας με την ΜΚΟ Α21 Ελλάδας, κοινωνική δομή υπεύθυνη για την εμπορία ανθρώπων (Trafficking)

Στις 23/04/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΜΚΟ Α21 Ελλάδας με το Κέντρο Κοινότητας, την Κοινωνική υπηρεσία και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Προποντίδας, στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας. Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με το έργο της δομής, καθώς και με τις διαθέσιμες υπηρεσίες της, Διαβάστε περισσότερα