Αποκατάσταση βλαβών του νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αγίου Παύλου

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση βλαβών του Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αγίου Παύλου”. Διαβάστε περισσότερα