Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στην περιοχή Μουριές της παραλίας Διονυσίου”.

Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του βαίνει το έργο: “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων” στην περιοχή Μουριές της παραλίας Διονυσίου, Διαβάστε περισσότερα