Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Το συγκεκριμένο έργο, μήκους 1,15km και συνολικού προϋπολογισμού 303.720 Ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα