Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Πορταριάς Διονυσίου”

Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Πορταριάς Διονυσίου”

Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Διονυσίου και Πορταριάς”. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ήδη τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης. Διαβάστε περισσότερα