Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο (661/2019) ως εξής: Διαβάστε περισσότερα