Διευκολύνσεις από πιστωτικά ιδρύματα σ’ όσους επλήγησαν από τη θεομηνία

Διευκολύνσεις από πιστωτικά ιδρύματα σ’ όσους επλήγησαν από τη θεομηνία

Επειδή έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι κάποια πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν διευκολύνσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και αγρότες που επλήγησαν από τη θεομηνία, είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους υποκαταστήματα τραπεζών.