Τη χρηματοδότηση των έργων στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών ζήτησε με έγγραφό του ο Δήμαρχος Μ. Καρράς

Τη χρηματοδότηση των έργων στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών ζήτησε με έγγραφό του ο Δήμαρχος Μ. Καρράς

Με έγγραφο, που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς: Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στους Υφυπουργούς Εσωτερικών ο Δήμαρχος Μ. Καρράς, αφού ενημερώνει ότι υπάρχει πλήρης μελετητική ωριμότητα κι έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες για τα έργα στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών,  ζητάει να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.000.000,00€. Διαβάστε περισσότερα