Διήμερη συνάντηση εργασίας (2nd Coordination Meeting) στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δήμο Νέας Προποντίδας των εταίρων του έργου: “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Διήμερη συνάντηση εργασίας (2nd Coordination Meeting) στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δήμο Νέας Προποντίδας των εταίρων του έργου: “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα φιλοξενήσει στα Νέα Μουδανιά τη 2η συνάντηση εργασιών του έργου “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων (2nd Coordination Meeting), που θα υλοποιηθούν από τους εταίρους του έργου το προσεχές διάστημα.
Η ατζέντα της συνάντησης, εκτός από τη συνεδρίαση των εκπροσώπων των πόλεων που θα λάβει χώρα στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας, περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη των εταίρων σε αθλητικούς χώρους (Γήπεδο Νέας Τρίγλιας, Κλειστό γυμναστήριο Αγ. Παύλου) και συνάντηση με εκπροσώπους του αθλητισμού με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε θέματα φαινομένων βίας και ρατσισμού στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Μέσω του έργου MATCH-SPORT, οι τοπικές αρχές και οι αθλητικές οργανώσεις συνεργάζονται για τη μείωση των βιαιοπραγιών, των διακρίσεων, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Κύριοι στόχοι είναι:
◦ η ανάπτυξη ή η ενίσχυση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας στον ερασιτεχνικό αθλητισμό
◦ να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να έχουν καλύτερη γνώση σχετικά με τη βία αυτή και τις στρατηγικές πρόληψης
◦ να ενισχύσει τους τοπικούς εταίρους παρέχοντάς τους κατάλληλα και επαρκή μέσα και εργαλεία για να ανταποκριθούν με μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή προσέγγιση και να εξετάσουν το βαθμό με τον οποίο η διάκριση λόγω φύλου ενθαρρύνει βίαια επεισόδια στον ερασιτεχνικό αθλητισμό
◦ να εξετάσει την έκταση με την οποία η διάκριση λόγω φύλου ενθαρρύνει βίαια επεισόδια στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και εάν αυτή έχει αντίκτυπο στον εθελοντισμό

Σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος, θα υλοποιηθεί αρχικά μια επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα φαινόμενα βίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό σε τοπικό επίπεδο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έπειτα οι εταίροι θα πρέπει:
• να συλλέξουν «ελπιδοφόρες» τοπικές πρακτικές
• να δημιουργήσουν ένα τοπικό πρόγραμμα κατάρτισης για τις τοπικές αρχές, τους αθλητικούς οργανισμούς και τους εθελοντές και
• να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα σε όλες τις πόλεις-εταίρους του έργου.

Τα αποτελέσματα του έργου που θα συγκεντρωθούν από τους παραπάνω εταίρους (έξι τοπικές αρχές και τρία ιδρύματα από έξι ευρωπαϊκές χώρες), θα παρουσιαστούν σε ένα φεστιβάλ που θα διοργανωθεί κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αθλητισμού 2020.
Επικεφαλής εταίρος στο σχήμα είναι το “Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια- E.F.U.S” και, μαζί με τον Δήμο Νέας Προποντίδας, συμμετέχουν ως εταίροι οι εξής πέντε τοπικές αρχές:
• Λιέζ (Βέλγιο) – Liege (BE),
• Λισαβώνα (Πορτογαλία)- Lisbon (PT),
• Λοάνο (Ιταλία)- Loano (IT),
• Μαρνέλο (Ιταλία)- Maranello (IT),
• Βαλένς (Γαλλία)- Valence (FR),

καθώς και οι εξής τρεις οργανώσεις:
• Europaische Sportacademie Land Brandenburg (“The European Sports Academy Brandenburg”, DE),
• Unione Italiana Sport per Tutti (“Italian Union: Sport for Everyone”, IT),
• Portuguese Ministry of Internal Administration (PT)

Η παρακολούθηση του έργου γίνεται από την ομάδα έργου που έχει ορισθεί για αυτό το σκοπό και αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Προγραμματισμού καθώς και του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://efus.eu/en/topics/activity/16628/

• Ελισάβετ Παπουλίδου: 23733 50248 (Δήμος Νέας Προποντίδας)
• Αστέριος Παπαστεργίου: 23733 50250 (Δήμος Νέας Προποντίδας)