«Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών στα Δίκτυα Ύδρευσης και Ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα όλων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών.»

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών στα Δίκτυα Ύδρευσης και Ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα όλων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών», συνολικού προϋπολογισμού 1.859.340,58 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ως καταληκτική ημερομηνία των προσφορών είναι η 30η Οκτωβρίου 2019.

Το έργο προβλέπει:

-Την αναβάθμιση των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων που διαθέτουν δεξαμενές ύδρευσης και των δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών.

-Την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος -Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους.

-Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (64 συνολικά) θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.

-Την εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, καθώς και την πιλοτική διασύνδεση 600 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

-Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης ενέργειας.

-Την εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μεταφορά νερού από το εξωτερικό δίκτυο και διανομή νερού στο δημοτικό διαμέρισμα Ν. Μουδανιών) και της μέτρησης του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου) κυρίως μέσω της εγκατάστασης οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης δεξαμενών και πίεσης αγωγών.

-Την τοποθέτηση οργάνων μέτρησης ποιότητας νερού σε επιλεγμένους βασικούς σταθμούς (ένα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα). Περιλαμβάνονται συνολικά δέκα τέσσερις (14) εγκαταστάσεις εκ των οποίων οι δυο θα διαθέτουν αισθητήρια μέτρησης ποιότητας νερού.

Ο δήμαρχος Μ. Καρράς ανέφερε για το θέμα: “Ακόμη ένα σημαντικό έργο θα αρχίσει σύντομα να υλοποιείται και θεωρούμε ότι θα βελτιώσει ουσιαστικά το ζήτημα διαχείρισης του νερού. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, είναι ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο και χρειάζεται ορθολογική διαχείριση από όλους μας. Δυστυχώς, η έλλειψη νερού, όσο συνεχίζεται και η παρατεταμένη λειψυδρία, θα μας απασχολεί συνέχεια. Περιθώρια για σπατάλη δεν υπάρχουν ”.