Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Αγίου Παύλου

Κόκκινος Μαυρούδης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπούτζης Αντώνιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Παπαδάτου Στέλλα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Περπερής Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σαλιώρα Κατερίνα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Χατζηγιοβανάκης Ευστάθιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος