Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Κρήνης

Δαγκοπούλου Αικατερίνη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Καζάκης Δημήτριος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Κεχαγιά Ευθαλία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Κουτάλα Αθηνά

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Μουστάκας Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπαλαμπάνης Απόστολος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπιρίντζη Μαρία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Χριστόπουλος Σωκράτης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος