Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Λακκώματος

Δαγκλή Μερτζάνη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Καραγιαννίδης Αθανάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μετεντσίδης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Στεφανίδου Μαρία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Τζίλιας Στέργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Τσακίρης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Τσαμασλίδης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Τσάπουρνα Μαρία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος