Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Γωνιάς

Βουρσουκάκη Θεοδώρα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Ζαφειρούδης Θεόδωρος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Κανταλή Ελένη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Κουτσούλης Ηλίας

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπαμπούρης Ευστράτιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σάκαλης Βασίλειος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χαρένης Μιλτιάδης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χρυσομάλλη Δόμνα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος