Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Ποτίδαιας

Γιαλαμπούκης Χαράλαμπος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ζουμπά Ζαφείρω

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Ιορδάνου Κατερίνα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Ιωσηφίδου Κατερίνα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Καραγιάννης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Παπούλα Ειρήνη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Σωτηρίου Κυριάκος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χατζηκονδέλης Νικόλαος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος