Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Τενέδου

Βιτλής Πάρης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Κιλήτσος Παναγιώτης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μαμούνης Νικόλαος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Νίτσιου Αθανασία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Πετρίδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ποντικάκη Ασημίνα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Χατζηιωάννου Δημήτριος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χατζηκυριάκου Αθανασία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος