Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Πετραλώνων

Γιαννακοπούλου Γεωργία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μανουσαρίδης Χριστόφορος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ναβροζίδου Γεωργία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σαρηγιαννίδης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σαρηγιαννίδης Εμμανουήλ

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χαντζαρίδου Κυριακή

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος