Τοπικοί Σύμβουλοι

Γκουτζιούχας Δημήτριος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Κασσαμανώλη Χρίστινα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Κωνσταντάρα Παναγιώτα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Λειβαδιώτης Εμμανουήλ

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπαμπαμέτης Αλέξανδρος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μποζίνη Αναστασία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Παπαστεργίου Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σιαφλάκης Βασίλειος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος