Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Σημάντρων

Γαϊτανίδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Γαλανοπούλου – Καμπούρη Καλλιόπη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Κασαπίδης Αυξέντιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Κωνσταντινίδης Αντώνιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Λόνδου Ακριβή

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Μαδεντζίδης Σάββας

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπουράκη Δέσποινα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Νατσόπουλος Παναγιώτης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ποντικέρης Απόστολος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Στοΐκου Όλγα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Τσιβίκας Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος