Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Ζωγράφου

Κερίγκας Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μωυσίδης Γκελάκης

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Πασσαλή Σοφία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Σερεμέτη Σοφία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Τελλόγλου Παντελεήμων

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Τσεσελίδου Μαρία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος