Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την κατασκευή τριών έργων

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την κατασκευή τριών έργων

Υπεγράφησαν σήμερα από τον Δήμαρχο Μ. Καρρά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “ΑΤΡΑΚΤΟΣ Ο.Ε.” οι συμβάσεις για την κατασκευή τριών έργων που θα ξεκινήσουν άμεσα.
Συγκεκριμένα, το ένα αφορά στην ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη Σωζόπολη έως την Τρίγλια μήκους περίπου 5,2 χλμ. Είναι προϋπολογισμού 1.070.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Αφορά σε υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο με προβλήματα. Παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο και κλίσεις, υψομετρικές διαφοροποιήσεις, λακούβες και κροκάλες μεγέθους, ικανού να προκαλέσουν βλάβες στα κινούμενα οχήματα. Η υφιστάμενη χάραξη θα διατηρηθεί σε όλο το μήκος της, χωρίς να θιγούν ιδιοκτησίες και στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. Προβλέπεται η κατασκευή υπόβασης, βάσης οδοστρωσίας θραυστού υλικού και ασφαλτόστρωση.

Το δεύτερο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών στο Νηπιαγωγείο Αγίου Παύλου. Με το έργο θα ενισχυθεί ο φέρων Οργανισμός του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων και αναβάθμιση της υφιστάμενης αντοχής των υποστυλωμάτων της βορειοδυτικής πλευράς- στην προ την ζημιών/φθορών κατάσταση- με τη χρήση επισκευαστικών υλικών (κονιαμάτων και ανθρακοϋφασμάτων). Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση της συνολικής στατικής επάρκειας του κτίσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων για την αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και τις αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς λόγω της χρήσης του κτιρίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 95.200 € και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από Ιδίους πόρους.

Το τρίτο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών στο Νηπιαγωγείο Ν. Πλαγίων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 111.100 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και Ιδίους πόρους. Προβλέπεται η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων, η αποκατάσταση των διατομών κατακόρυφων στοιχείων που παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης – διόγκωσης οπλισμού με χρήση επισκευαστικών υλικών-κονιαμάτων, η περιμετρική ενίσχυση της θεμελίωσης με αύξηση της ακαμψίας αυτής, η αποκατάσταση του δαπέδου με χρήση τσιμεντενέσεων και η επισκευή των τοιχοποιιών πλήρωσης. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η συνολική στατική επάρκεια του κτίσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων.