Υπογραφή σύμβασης Αγροτικής Οδοποιίας Λακκώματος

Υπογραφή σύμβασης Αγροτικής Οδοποιίας Λακκώματος

Την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στο Λάκκωμα περιλαμβάνει η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς με τον ανάδοχο εργολάβο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.661.550,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε υφιστάμενους χωμάτινους δρόμους με προβλήματα. Παρουσιάζουν ήπιο ανάγλυφο και κλίσεις, υψομετρικές διαφοροποιήσεις, λακούβες και κροκάλες μεγέθους, ικανού να προκαλέσουν βλάβες στα κινούμενα οχήματα. Θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες χαράξεις, χωρίς να θιγούν ιδιοκτησίες και στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. Προβλέπεται η κατασκευή υπόβασης, βάσης οδοστρωσίας θραυστού υλικού και ασφαλτόστρωση.

“Η εξυπηρέτηση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού θα παρεμβαίνουμε για να διευκολύνουμε την κίνηση στους αγροτικούς δρόμους του δήμου μας” ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.

*(Διευκρινίζεται ότι για κάθε έργο, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης συντάσσεται σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα επίσημα τιμολόγια του Υπουργείου. Ωστόσο, κατά το στάδιο της δημοπράτησης δίνεται έκπτωση από τους συμμετέχοντες, που μεταβάλλει σημαντικά το ποσό του προϋπολογισμού. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός δεν είναι ίδιος με το τελικό κόστος του έργου).