Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέων Πλαγίων

Γιακουμάκη Μιχαλίτσα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Γιδαράκος Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Λάσκος Βασίλειος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Μπουγιούκα Κωνσταντίνα

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Σωτηρίου Αφροδίτη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Τουμπάκης Αθανάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χαλκιά – Κατσαμίρα Μάρθα

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος