Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Με έγγραφό του το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δίδει διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973 σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
Παρατίθεται αυτούσιο για ενημέρωσή σας.