Πρόοδος εργασιών του έργου  «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Νέων Μουδανιών»

Πρόοδος εργασιών του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Νέων Μουδανιών»

Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Νέων Μουδανιών». Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.510.000.00 ευρώ και αφορά στη διαμόρφωση υπαίθριου αστικού χώρου πρασίνου και χώρων αναψυχής- έργα ανάπλασης, στην κατασκευή χώρων στάθμευσης, στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου καθώς και στην κατασκευή συνοδών έργων υποδομής.

Στην παρούσα φάση, έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

• Γενικές εκσκαφές / επιχώσεις για την δημιουργία του υποβάθρου των τελικών επιστρώσεων.
• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας με θραυστά υλικά.
• Εγκατάσταση των βασικών δικτύων υποδομών (αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων).
• Κατασκευή κρασπέδων χώρων στάθμευσης, δρόμων και πεζοδρομίων.
• Κατασκευή των τοιχίων της κυκλικής πλατείας που θα δημιουργηθεί στην είσοδο του χώρου της Ανάπλασης.
• Ανακατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα υφιστάμενης σκάλας στο πρανές του χώρου της Ανάπλασης.
• Επίστρωση με έγχρωμους κυβόλιθους των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Κατασκευή του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και των τοίχων πλήρωσης δύο αναψυκτηρίων.
• Κατασκευή διαφόρων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (φρεάτια / αντλιοστάσια).
• Προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού και χωνευτών φωτιστικών εδάφους.