Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Το συγκεκριμένο έργο, μήκους 1,15km και συνολικού προϋπολογισμού 303.720 Ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ασφαλτόστρωση της οδού έγινε στην ήδη υπάρχουσα διανοιγμένη χωμάτινη αγροτική οδό, προσαρμόζοντάς την στο υφιστάμενο ανάγλυφο της και βελτιώνοντάς την, όπου είναι δυνατόν, ώστε να υπάρξει βελτίωση της κυκλοφορίας.
Ο Δήμαρχος εκφράζοντας την ικανοποίηση του για το έργο υποστήριξε: «Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, επιτυγχάνεται η εύκολη και ασφαλής προσπέλαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές ιδιοκτησίες των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειονότητα τους είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι».