Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέων Σιλάτων

Γεωργαλάς Νικόλαος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Καστάνιας Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Καστρινόπουλος Γρηγόριος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Στάυρου Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Στεργιούδα – Καζάκη Αθανασία

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Χαρένης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χλωπτσιούδη Παρασκευή

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Ψαθά Αγρυρώ

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος