Έκδοση απόφασης παροχής φορολογικών διευκολύνσεων

Με έγγραφό του στον Διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας Μ. Καρράς ζήτησε την έκδοση απόφασης παροχής φορολογικών διευκολύνσεων (παράταση και αναστολή βεβαιωμένων οφειλών) για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι τη λήξη κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (10-1-2020).