Κατασκευή κλειστού χώρου άθλησης στα Σήμαντρα

Κατασκευή κλειστού χώρου άθλησης στα Σήμαντρα

H Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου κλειστού χώρου άθλησης στην περιοχή των Σημάντρων που θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας των χρηστών κλπ, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και όχι μόνον (το σύνολο των έργων θα αξιοποιηθεί από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την άθληση και την αναψυχή των), είχε προβεί στη δημοπράτηση του εν θέματι έργου από το Δεκέμβριο του 2018, αναλαμβάνοντας την κατασκευή του εξ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους.

Παρόλα αυτά όμως, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Προγράμματος Φιλόδημος II και την έγκαιρη υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου, η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, αξιολογήθηκε θετικά και έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ».

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», ο Δήμος Νέας Προποντίδας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα κατασκευής κλειστού χώρου άθλησης στον οικισμό των Σημάντρων, υπέβαλε πρόταση με πλήρη μελετητική ωριμότητα καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων» και συνολική δημόσια δαπάνη 1.285.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Σημάντρων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης. Τα νέο Γυμναστήριο θα έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα και θα μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις που θα έχουν καθαρά αθλητικό (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική κ.α.) περιεχόμενο. Το Γυμναστήριο θα έχει δομημένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 780,42τ.μ. και θα αποτελείται από ένα κτιριακό όγκο το οποίο νοητά αλλά και διακριτά λόγω διαφορετικών υψών, μπορεί να χωρισθεί σε τρεις ενότητες: τον αγωνιστικό χώρο, τον χώρο των αποδυτηρίων και wc και τέλος των χώρο των βοηθητικών υπηρεσιών (αποθήκη, λεβητοστάσιο). Επιπλέον, σε επαφή με το κτίριο, θα κατασκευαστούν δύο μεταλλικά στέγαστρα, με ξύλινες περσίδες σκιασμού και μόνιμα καθίσματα χωροθετημένα πλησίον προβλεπόμενου χώρου πρασίνου, ώστε να αξιοποιηθεί και ο περιβάλλων χώρος του γυμναστηρίου από τους χρήστες.